آموزشگاه رباتیک ونداد
رباتیک ونداد
کارنامه دانش آموزان
اخبار جدید
برنامه کلاسی
صفحه اصلی
محصولات
معرفی همکاران

سال نومی شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند

و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره...من...تو...ما...

کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟...پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟...

زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و

چون همیشه امیدوار...

سال نو مبارک

محمد جواد شیرزاد