آموزشگاه رباتیک ونداد
robotic
سایر مطالب

موتور چیست؟ / دانشنامه /
فتوسل چیست؟


فتوسل
تبدیل انرژی نورانی به انرژی الکتریکی:


اگر الکترود بیرونی یکسو کننده نیم رسانای اکسید مس ، سلنیوم یا سلسیم) آنچنان نازک ساخته شود که شفاف باشد، نور گرفتن نیم رسانای متصل به یک مدار الکتریکی موجب عبور جریان از آن می شود بنابراین در این حالت ، نیروی محرکه الکتریکی است و لایه نیم رسانا به مولد جریان الکتریکی تبدیل می شود که در آن انرژی نورانی به صورت انرژی الکتریکی در می آید.

فوتوسل های نیم رسانا به عنوان چشمه جریان الکتریکی:


هرگاه روشنایی چشمه نوری قوی باشد فوتوسل های نیم رسانا می توانند نیروی محرکه الکتریکی با (تا 1v) و جریان زیادی تولید کند. بازده بهترین فوتوسل ها از 20 % تجاوز می کند. به این دلیل ، حالا می توان از فوتوسل ها به عنوان چشمه های الکتریکی به قدر کافی موثر نام برد.

باتری خورشیدی:


چشمه های فوتوسل که تولید انرژی الکتریکی از انرژی نورانی می کنند، به نام باتری های خورشیدی نام گرفته اند. زیرا از اینها می توان به عنوان تبدیل مستقیم انرژی تابشی خورشید به انرژی الکتریکی استفاده کرد. از باتری های خورشیدی سیلیسیم برای تامین انرژی ماهواره های زمین و سفینه های فضایی استفاده می کنند.

کاربردهای فوتوسل های نیم رسانا:


در باتری های خورشیدی ، ساعت های خورشیدی ، اجاق های خورشیدی و ماهواره ها و سفینه های فضایی، اندازه گیری روشنایی خودکار کردن دستگاههای اعلان خطر ، دستگاههای مسافت یاب نوری ، ردیابهای نوری ، سیستم های مخابرات و غیره به کار برده می شود.


فتوسل تایمردار:
فتوسل تایمر دار همراه با یک چشم مجزا (که چشم آن در جهت نصب در فضای بیرون است) برای روشن شدن لامپ ها بصورت اتوماتیک در هنگام غروب و خاموش شدن آن ها پس از طی زمان تنظیم شده می باشد . این دستگاه دارای یک حالت قطع و وصل مکرر تا طلوع خورشید نیز می باشد . از فتوسل تایمر دار می توان برای مواردی که نیاز به روشن بودن آن ها تا طلوع نمی باشد (مانند تابلوی فروشگاهها و ...) استفاده کرد .


روش نصب فتوسل تایمردار نوربان

محل نصب :

معمولا فتوسل در بالای منبع روشنایی نصب می شود به طوری که در معرض تابش نور لامپ های

اطراف قرار نگیرد. پایه آن به دو روش زیر قابل نصب است.

[تصویر: nasb2001.jpg]

روش سیم کشی :

پس از نصب ، سیم کشی را مانند شکل زیر انجام دهید.

[تصویر: sim2001.jpg]

حداکثر بار فتوسل تایمردار 10 آمپری :

جدول بار فتوسل 10 آمپری نوربان به شرح زیر است.

[تصویر: g10a2001.jpg]

حداکثر بار فتوسل تایمردار 16 آمپری :

جدول بار فتوسل 16 آمپری نوربان به شرح زیر است.

[تصویر: g16a2001.jpg]

تایم تست :

سیم کشی ، لامپ ها و فتوسل به راحتی با تایم تست آزمایش می شوند . وقتی برق وصل شود

لامپ های متصل به فتوسل روشن شده و اگر هوا روشن باشد یک دقیقه بعد خاموش می شوند.

زمانی که نیاز به تست لامپ ها و عملکرد فتوسل باشد . کافیست برق آن را قطع کرده و چند ثانیه

بعد وصل کنید. لامپ ها یک دقیقه روشن می ماند. در این مدت شما می توانید وضعیت لامپ ها را

بررسی کرده و از عملکرد فتوسل اطمینان حاصل کنید . ( در فتوسل های قدیمی برای تست باید

فتوسل تاریک شود که با توجه به محل نصب آن ، انجام این کار آسان نیست. )روش تنظیم مدت زمان روشن ماندن لامپ :

سویچ تنظیم زمان در زیر فتوسل قرار دارد. مدت زمان روشن ماندن لامپ بعد از تازیک شدن هوا به

کمک این سویچ تنظیم می شود. با فشردن دکمه های کناری شماره آن تغییر می کند. این عدد

طول مدت زمان روشن بودن لامپ را بر حسب ساعت نشان می دهد.


جدول عیب یابی :

[تصویر: gadval2001.jpg]